Keski-Pohjanmaan terveydenhoitajayhdistyksen tarina sekä jäsenyysinfo

Mellersta-Österbottens hälsovårdsförenings historia och verksamhet samt information om medlemsskap

Historia

"Keski-Pohjanmaan terveydenhoitajayhdistys Ry perustettiin vuonna 1964 kun Etelä-Pohjanmaan yhdistys ilmoitti yllättäen, että nyt teidän on aika erota täältä ja perustaa oma yhdistys Keski-Pohjanmaalle. Ennakolta mitään sopimatta me koimme vähän niinkuin kylmää vettä niskaan. Katselimme neuvottomana toisiamme ja sitten allekirjoittanut sai sanotuksi kiitokset luottamuksesta ja tervetuloa oma yhdistys. Nyt aloimme täälläkin tuntea huolta ammattikuntamme asioista ja mikä parasta tutustuimme paremmin toisiimme ja koimme usein mukavaa yhdessäoloa. Toukokuussa vuonna 1965 näkyy osaston kokouksessa olevan 37 jäsentä.

Osastomme toiminta ensimmäisen vuosikymmenen aikana keskittyi lähinnä aatteelliselle ja koulututkselliselle pohjalle. Toisen vuosikymmenen alkupuolella kansainterveyslain tulo oli aiheuttanut terveydenhoitajan työ- ja vastuukentässä monenlaisia muutoksia. Edunvalvonta ja järjestökysymys tulivat etualalle."

Tekstit ovat lainauksia Telma Vennonosen ja Vuokko Koivukosken kirjottamasta historiikistä.

Texten är lånad från Telma Vennonens och Vuokko Koivukoskis historik. 

Toiminta

Verksamhet

Keski-Pohjanmaan terveydenhoitajayhdistys ry järjestää jäsenilleen jäseniltoja keväisin ja syksyisin. Valmistuville terveydenhoitajille järjestetään valmistumisjuhla. Yhdistys järjestää jäsenistölleen myös joulujuhlan vuorovuosin Pietarsaaressa tai Kokkolassa. Vuosikokous pidetään helmikuun aikana, kaikki jäsenet ovat tervetulleita. Ansioitunut terveydenhoitaja valitaan joka toinen vuosi syksyisin, Tyynen päivän aikaan.

Mellersta-Österbottens hälsovårdarförening ry ordnar medlemskvällar undet våren och hösten. Till utexaminerade hälsovårdare ordnar förbundet en examinationsfest. Förbundet ordnar även en julfest åt sina medlemmar, vartannat år i Karleby och vartannat år i Jakobstad. Årsmötet hålls i februari, och dit är alla medlemmar välkomna. Årets hälsovårdare utnämns vartannat år under hösten vid Tyynes dag.

Seuraa tiedotusta yhdistyksen facebooksivulla, internetsivulla, Instagramissa ja Terveydenhoitaja-lehdessä.

Följ med på facebook, websidan, Instagram och Hälsovårdare tidningen.

Liity jäseneksi

Bli medlem

Jäsenyhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen terveydenhoitaja ja audionomi tai vastaavassa työssä oleva. Jäseneksi voi liittyä myös terveydenhoitaja- ja audionomiopiskelija.Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti jäsenhakemuslomakkeella tai sähköisellä liittymislomakkeella. Jäsenhakemuslomakkeet ja palautusohjeet ovat liiton verkkosivuilla sekä yhdistyksen etusivulla. Jäsenhakemuslomake on saatavilla myös yhdistyksen sihteeriltä, luottamusmiehiltä ja liiton toimistosta.

Varje hälsovårdare, audionom eller yrkesverksam i liknande arbete kan söka om medlemskap till föreningen. Även hälsovårdar- och audionomstuderande kan ansöka om medlemskap. Man kan ansöka om medlemskap via hemsidan eller skriftligt. Blanketter och anvisningar finns på Hälsovårdarförbundets och föreningens hemsidor, men kan även får av föreningens sekreterare, förtroendeman och förbundets huvudkontor. 

Jäsenedut

Medlemsförmåner


 • Palkka- ja työsuhde-edunvalvonta/ Löne- och arbetsavtals intressebevakning
 • Luottamusmiespalvelut: neuvonta virka- ja työehtosopimusten soveltamista ja tulkintaa koskevissa asioissa./ Förtroendemanstjänster: rådgivning gällande arbetsavtalens anpassning och tolkning.
 • Työttömyyskassaturvaedut ja -palvelut./ Arbetslöshetskassans förmåner och tjänster.
 • Liiton asiantuntija-apu kaikkeen ammatilliseen ja koulutukselliseen edunvalvontaan./ Föreningens experthjälp i frågor gällande yrkes- och utbildningsmässig intressebevakning.
 • Oikeudellinen apu/ Rättslig hjälp.
 • Terveyden- Hälsovårdaren-lehti/tidning.
 • Opintotoiminta: Terveydenhoitajapäivät vuosittain, audionomipäivät vuosittain, luottamusmieskoulutus ja järjestökoulutus./ Studieverksamhet: Hälsovårdardagar varje år, audionomdagar varje år, förtroendemansutbildningar och förbundsskolningar. 
 • Jäsenmerkki/ Medlemsmärke.
 • Jäsenkalenteri/Medlemskalender.
 • Oikeusturva ja vastuuvakuutus/Rättsskydd och ansvarsförsäkring
 • Vapaa-ajan matkustajavakuutus/ Fritidsreseförsäkring.
 • Mahdollisuus edullisiin ryhmähenkivakuutuksiin If-yhtiössä./Möjlighet till förmånliga grupplivsförsäkringar vid If.
 • Kuntoremonttilomat./Konditionsresor.
 • 50% Alennus majoitushinnosta Hotelli Levitunturi./50% rabatt på boende vid Hotell Levitunturi.

Lisätietoja STHL:n jäsenen vakuutuseduista saat nettisivuilta.

Mer information om försäkringsförmånerna finns på webbsidorna.

www.if.fi/sthl

Opiskelijaedut

Medlemsförmåner för studerande

 • Maksuton opiskelijajäsenyys/Avgiftsfri studerandemedlemskap.
 • Mahdollisuus liittyä työttömyyskassan jäseneksi maksamalla työttömyysvakuutusmaksun/Möjlighet att bli medlem i arbetslöshetskassan mot avgift.
 • Luottamusmiespalvelut: neuvonta virka- ja työehtosopimusten soveltamista ja tulkintaa koskevissa asioissa./Förtroendemanstjänster: rådgivning gällande arbetsavtalens anpassning och tolkning.
 • Oikeusturva- ja vastuuvakuutus./Rättsskydd- och ansvarsförsäkring.
 • Tapaturmavakuutus/Olycksfallsförsäkring.
 • Mahdollisuus edullisiin ryhmähenkivakuutuksiin If-yhtiössä./Möjlighet till förmånliga grupplivsförsäkringar vid If.
 • Opintososiaalinen neuvonta/Studiesocial rådgivning.
 • Opintosisältöihin vaikuttaminen/Möjlighet att påverka studieinnehållet.
 • 50% Alennus majoitushinnosta Hotelli Levitunturi./50% rabatt på boende vid Hotell Levitunturi.